cartoon porn videos
hot gay porn
black lesbian sex
hot lesbian sex
sexy lesbians
free lesbian sex
indian sex videos
free lesbian videos
gay porn videos
gay boys

web328 TRC108A-เสน่ห์เมืองน่าน ตามรอยวัฒนธรรม ขึ้นดอย ดูดอกไม้ แอ่วบ่อเกลือ ฮักบ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน

ทราเวลรูทคลับ ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว เมืองที่มาแล้วรู้สึกเหมือนถูกกอดอยู่ตลอดเวลาด้วยทิวเขาใหญที่รายล้อมรอบและเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์งดงามชวนหลงไหลให้มาเยือน ที่นี่น่าน

ลักษณะทริป เยือนเมืองแห่งอารยธรรมล้านช้าง ซึ่งยังคงความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี อันงดงามชวนหลงไหลให้มาเยือน ที่พักดี อาหารอร่อย

ความแตกต่างของทัวร์ทราเวลรูทคลับที่ผู้เดินทางจะได้รับ เน้นการเที่ยวแบบเพื่อนๆ เป็นกันเอง ไม่เน้นการเร่งรีบ เน้นการให้ลูกค้าได้สัมผัสความเป็นน่านอย่างแท้จริง  โปรแกรมสามารถปรับได้ ตามอารมณ์ของลูกค้า ณ เวลานั้น


 

วันทีหนึ่งของการเดินทาง                น่าน-น่าน-ท่าวังผา-ปัว-บ่อเกลือ

เวลา 07.30 น.                    ทุกท่านออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดน่าน ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1300

เวลา 09.10 น.                    นำท่านเดินทางสู่สนามบินจังหวัดน่าน รอรับสัมภาระ กระเป๋าเดินทาง หลังจากนั้น ไกด์พร้อมรับ นำทุกท่านขึ้น รถตู้ปรับอากาศวีไอพี ออกเดินทางไปอำเภอท่าวังผา นำท่านชม วัดหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนัง ผ้าลายน้ำไหลของชาวไทลื้อ

หลังจากนั้น ออกเดินทางไปอำเภอปัว ชมต้นดิกเดียมที่วัดบ้านปรางค์ต้นดิกเดียม วัดปรางค์ (dig dium tree in prang temple) ต้นดิกเดียม อยู่ที่วัดปรางค์ เป็นต้นไม้อะไรใครรู้ดูประหลาดผิดธรรมชาติ พันธุ์พฤกษาน่าฉงน แค่เห็นเป็นต้นไม้หันหลังให้แดดหันหน้า หันหน้าเข้าวัด และใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้ง ที่ถูกคนสัมผัส แต่ไม่ควรไปลูบคลำเนื่องจากในประเทศไทยมีอยู่ต้นเดียว เจ้าอาวาสที่วัดท่านจะลูบให้ดู สามารถไปชมได้ทุกวัน เชิญแวะเยี่ยมชม ต้นดิกเดียม และสักการะกราบใหว้พระประธานและพระเจดีย์ที่วัดปรางค์

เที่ยง                                รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ชมพูภูคารีสอร์ท

บ่าย                                 ออกเดินทางไปอำเภอบ่อเกลือ ระหว่างทางจะผ่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของ ดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ แวะชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำท่านสักการะศาลเจ้าหลวงภูคาต้นกาเนิดราชวงศ์ภูคา และชมต้นชมพูภูคา ต้นไม้ที่หายากค้นพบครั้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ซึ่งมีดอกอันสวยงามที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียว

เสร็จแล้วนำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ เพื่อ ชมบ่อเกลือสินเธาว์โบราณ  ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปีแล้ว

หลังจากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ที่ บ่อเกลือวิวน่านรีสอร์ท  ที่นี่คุณจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอด

เวลา 19.00 น                     บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารปองซา ร้านอาหารอร่อยที่ซ่อนเร้นอยู่ในหุบเขา จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง               ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยภูคา-ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา -ซิตี้ทัวร์น่าน

เวลา 05.30 น.                    พาไปชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ที่จุดชมวิว ดอยภูคา

เวลา 07.30 น.                    บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท

เวลา 09.00 น.                    นำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งยังอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

เวลา 10.30 น.                    ออกเดินทางสู่ ตัวเมืองน่าน ด้วยเส้นทางโรแมนติค

เที่ยง                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม (มื้อที่ 4)

บ่าย                                 จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลังการณ์ของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารปูนปั้น สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก

เวลา 15.00 น.                     นำท่าน นั่งรถรางชมเมืองน่าน โดยมีไกด์ท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง

เวลา 16.30 น.                     หลังจากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ที่ น่านบูติคโฮเทล หรือ ศศิดารารีสอร์ท หรือ อภิรตารีสอร์ทแอนด์สปา

เวลา 18.30 น.                     บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารบรรยากาศริมน้ำน่าน เฮือนเจ้านาง ร้านอร่อยขึ้นชื่อของน่าน

จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวในกาดน่าน ตลาดแนวใหม่ อนุรักษ์แบบร่วมสมัย วิถีแห่งน่าน ตลาดแห่งใหม่ใจกลางเมืองน่าน (ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองน่าน) ตลาดการค้าที่รวบรวมสินค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อผ้าแฟชั่นของตกแต่งบ้าน สินค้าไอที ศูนย์อาหาร หน่วยบริการนักท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ มากมาย

หรือกาดถนนคนเดิน แล้วแต่ช่วงเวลา ณ ตอนเดินทางนะครับ

วันที่สามของการเดินทาง                 พระธาตุเขาน้อย-พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุช้างค้ำ-พิพิธภัณท์ -สนามบิน

เวลา 05.00 น.                     ปลุกตื่นแต่เช้า จะพานั่งรถ ชมวิถีชีวิตยามเช้า ของชาวน่าน เสน่ห์ที่น่าค้นหา พร้อมตักบาตรยามเช้า บรรยากาศคล้ายหลวงพระบางเลย

เวลา 07.30 น.                     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหาร Check out

เวลา 09.00 น.                     นำท่านขึ้นไปชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง

เวลา 10.00 น.                    นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน ในกรณีเป็นวันจันทร์ โปรแกรมจะปรับเปลี่ยนเป็นวันแรกที่น่าน

เที่ยง                                 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ร้านตวงทิพย์

บ่าย                                  นำท่านชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน

เสร็จแล้ว นำท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ของวิหารจตุรทิศ ภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากนั้นนำท่านแวะทานขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ... ร้านขนมหวานป้านิ่ม *ฟรีขนมหวานท่านละ 1 อย่าง

เวลา 16.00 น.                    นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินน่าน

เวลา 17.40 น.                    ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1313

เวลา 19.20 น.                    เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมรอยยิ้มของความสุข สนุกสนาน ตลอดทริปการเดินทางเสร็จแล้วนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินน่าน

 หมายเหตุ :                โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการ                            5,600 บาท สำหรับ   กรณีเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป

                                                  5,800 บาท สำหรับ   กรณีเดินทาง 7 ท่านขึ้นไป

                                                  กรณีนอนเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,600 บาท

ราคาดังกล่าวรวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่ VIP  พร้อมน้ำมันและคนขับ

- ค่ารีสอร์ท ระดับ VIP 2 คืน (น่านบูติคโฮเทล/ศศิดารารีสอร์ท/อภิรตารีสอร์ท และบ่อเกลือวิวน่านรีสอร์ท พักห้องละ 2 -3 ท่าน)

- ค่าอาหาร 7 มื้อ + ค่าอาหารว่าง น้ำดื่มและขนมตลอดการเดินทาง

- ค่าเครื่องดื่ม ขนมหวานที่ร้านขนมป้านิ่ม ท่านละ 1 ชุด

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ

- ค่ายานพาหนะท้องถิ่น

- ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท

ราคาดังกล่าวไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว

- รองเท้าผ้าใบ หรือรัด

- ของใช้ส่วนตัว

- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา

- กล้องถ่ายรูป

 

แผนผังสำหรับการจองที่นั่ง
Guide/Staff
คนขับ
1A 2A 3A
1B 2B 3B
1C 2C 3C
Choose your destination:
Accomodation:
Check-in:
Check-out:
Personal Information:
Additional Information:
verification

 
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

top